Mineralna gnojiva

O značaju primjene gnojiva u prihrani biljaka znalo se od davnina.

Kako bismo u svakom trenutku bili u stanju odgovoriti potrebama naših kupaca u mogućnosti smo ponuditi sljedeća gnojiva prema njihovim potrebama:

NPK, PK, MOP, MAP, KAN, UREA i AGROCAL naših dobavljača.