Obavijest o pripajanju

Poštovani poslovni partneri,

 [ Click here for English version ]

želimo Vas obavijestiti o pripajanju društva Axereal Croatia d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 40994628705) društvu  Poljoprivredno prehrambeni kompleks (PPK) d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 48502552270).

Proces pripajanja počinje 31. ožujka 2021. godine. Po okončanju, Axereal Croatia d.o.o. prenijet će na PPK d.o.o. svu svoju imovinu, prava i obveze te prestati postojati.

PPK d.o.o. preuzima sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, prateće i sl.) te sve pravne odnose, imovinu i obveze pripojenog društva te mijenja naziv u Axereal Croatia d.o.o.

Novo društvo Axereal Croatia d.o.o. zadržava sjedište u Novoj Gradišci, Kralja Petra Svačića 17, OIB: 48502552270, kao I poslovni račun u Privrednoj banci d.d. Zagreb, IBAN: HR1223400091100228139, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.

Za sva pitanja i objašnjenja možete nam se obratiti adresu e-pošte: office.croatia@axereal.com