Entries by Ivan Pozder

Obavijest o pripajanju

Poštovani poslovni partneri,  [ Click here for English version ] želimo Vas obavijestiti o pripajanju društva Axereal Croatia d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 40994628705) društvu  Poljoprivredno prehrambeni kompleks (PPK) d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 48502552270). Proces pripajanja počinje 31. ožujka 2021. godine. Po okončanju, Axereal Croatia d.o.o. prenijet će […]