Entries by Ivan Pozder

Obavijest o pripajanju

Poštovani poslovni partneri,  [ Click here for English version ] želimo Vas obavijestiti o okončanju pripajanja društva Axereal Croatia d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 40994628705) društvu  Poljoprivredno prehrambeni kompleks (PPK) d.o.o., Kralja Petra Svačića 17, Nova Gradiška (OIB: 48502552270) zaključno s 02.06.2021. godine. PPK d.o.o. preuzima sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, prateće […]