MAS seeds hibridi briljirali u pokusima Savjetodavne službe – MAS 56 A apsolutni rekorder!

U Međimurju, od svih hibrida u pokusu, sva četiri MAS hibrida su u TOP 10, a MAS 56 A zauzeo je visoko drugo mjesto u Podravini. 

Axereal Croatia je generalni zastupnik za MAS seeds hibride u Hrvatskoj. Dobro je znati da su MAS seeds hibridi ostvarili impresivne rezultate u pokusima Savjetodavne službe u Podravini i Međimurju, kao i na proizvodnim parcelama proizvođača i u mreži pokusa kod proizvođača u cijeloj Hrvatskoj.

MAS 56 A (FAO 500)
Apsolutni rekorder po prinosu ove godine, njihov VIP hibrid – MAS 56 A. Dokazan i u lošijim uvjetima proizvodnje, ovaj hibrid velikog potencijala prinosa, unatoč svojoj FAO grupi dobro otpušta vlagu. Treba napomenuti kako je tolerantan na stres u cvjetanju i ima jak korijenov sustav. U mjestu Vaška, Podravina, u pokusima HPŠSS, ovaj hibrid je 2016. i 2017. odnio prvo mjesto, dok je ove godine bio drugi sa 17.850 kg/ha suhog zrna. Također imamo jako dobre povratne informacije od proizvođača koji su zadovoljni kako prinosom zrna tako i količinom silaže navedenog hibrida!

MAS 34 B (FAO 300)
MAS 34 B je hibrid (naslovna fotografija) nove MAS genetike, hibrid sa impresivnim prinosom za svoju FAO grupu 300. Neke od bitnijih karakteristika su niža stabljika i nisko postavljen klip, rano cvjetanje, visok potencijal prinosa kao i jako dobro otpuštanje vlage. U Međimurju je imao prinos od 16.065 kg/ha suhog zrna, a u Podravini 15.064 kg/ha i vlaga u žetvi 14,8%.

MAS 45 M (FAO 400)
Sljedeći hibrid na koji bi skrenuli pažnju je hibrid iz FAO grupe 400 – MAS 45 M. Radi se o hibridu srednje visine, odlične prilagodbe uz dobru agrotehniku, kvalitetno zrno uz dobro otpuštanje vlage. Hibrid koji ima svoje mjesto kod proizvođača zahvaljujući vrhunskoj genetici i svojim karakteristikama. U pokusu u Podravini MAS 45 M imao je prinos suhog zrna 16.183 kg/ha.

U Međimurju od svih hibrida u pokusu sva četiri MAS hibrida su u TOP 10, a MAS 56 A zauzeo je visoko drugo mjesto u Podravini.

Izvor: www.agroklub.hr