Axereal Croatia pokazao vrhunske sorte kukuruza, soje i suncokreta na pokusnim poljima PPK Nova Gradiška

U organizaciji Axereal Croatia i Mass seeds u Novoj Gradiški održan je tradicionalni Dan polja kukuruza, soje i suncokreta.

U organizaciji Axereal Croatia i Mass Seeds održan je tradicionalni Dan polja kukuruza, soje i suncokreta. Tu savjetodavno-stručnu manifestaciju zajednički su organizirali domaćini Axereal Croatia na pokusnim poljima sestrinske firme PPK, koji djeluju u sastavu velike i poznate grupacije Axereal, najveće žitarske kooperative u Francuskoj i proizvođača sjemena MAS seeds.

O pokusnim poljima, sortama i hibridima opširnije je govorio Ivan Ivković, voditelj kooperacije u PPK Nova Gradiška u sklopu Axereala Croatia:

Ovo je tradiconalni deseti Dan na kojemu smo okupili naše kooperante, proizvođače, kupce i partnere da bismo im pokazali što od sjemena kukuruza i suncokreta nudimo od našeg Mass Seedsa, za kojeg smo uvoznici i glavni distributeri za Republiku Hrvatsku, tako i za soje, znači naše domaće soje Poljoprivrednog instituta Osijek, BC instituta iz Zagreba, kao i naših vanjski partnera Euralisa iz Francuske, iz Satbau-Linz iz Austrije.

U današnje vrijeme kada je poljoprivreda dovedena do maksimalnog iskorištenja, gdje su financijska ulaganja vrlo velika, jako je bitno da imamo kvalitetno sjeme, da našim kooperantima upravo kroz odabrano sjeme omogućimo postizanje vrhunskih prinosa kako bi oni ekonomski ostvarili visoke pozitivne rezultate u proizvodnji“, kaže Ivković.

Ove godine zasijali 15-ak različitih sorti soje

Ističe da je jako bitno da se relativno male poljoprivredne površine kojima Hrvatska raspolaže proizvodno maksimalno iskoriste kroz postizanje visokih prinosa. Zato u PPK-u za potrebe Axereal Croatia siju različite sorte soje, kako bi prema rezultatima njihova uzgoja odabrali najbolje sorte koje odgovaraju ovom klimatu (podneblju) i kako bi kooperantima ponudili najbolje.

Ove godine imamo zasijano petnaestak različitih sorti soje, sijano sve istog dana, sve ista gnojidba, identična je zaštita tako da sortiment dolazi do potpunog izražaja. Zadnjih petnaestak godina, koliko se bavimo pokusima uspjeli smo isprofilirati one koje su najbolje za naše područje i te sorte nudimo našim kooperantima. 

Mi u Novoj Gradiški trenutačno proizvodimo sjeme osam sorti soje Poljoprivrednog instituta Osijek, BC Zagreb i naših vanjskih stranih partnera. Isto tako radimo pokuse i s kukuruzom i suncokretom.

cd
Lissabon – nova sorta rane grupe dozrijevanja

Prošle godine isticala se francuska sorta soje Pallador te domaće Tena i Ika

Po našim rezultatima konkretno iz prošle godine udarna je francuska sorta soje Pallador. Od domaći sorata to su već dugo godina prisutne Tena i Ika, te Maximus i Merkur od našeg novosadskog partnera NS seme, a od ranijih sortimenta to su Galina također iz Novog Sada, te Lissabon i Proteix. To su dvije nove sorte, vrlo rane grupe dozrijevanja i u 90% slučajeva koristimo ih u postrnoj sjetvi“, istaknuo je Ivan Ivković.

Proizvođači se sve više okreću nižim FAO grupama

Istaknuo je i vrhunske hibride kukuruza i suncokreta tvrtke Maisadour, koje su detaljnije predstavili Igor Maksić, tehnološko-komercijalni savjetnik Axereal Croatia i Hrvoje Dražić, promotor tvrtke Mass Seeds za područje Republike Hrvatske.

fd
Vrhunski hibridi kukuruza tvrtke Maisadour

S obzirom da smo svjedoci velikih klimatoloških promjena, proizvođači se okreću nižim FAO grupama, zbog tih ljetnih stresova u cvjetanju. Od naše palete hibrida istaknuo bih rani stabilni i produktivni hibrid MAS 34.B, moderna genetika, nešto novo u Portofoliju. Niska biljka, nisko nasađen klip, definitivno hibrid koji valja proizvoditi zbog brzog otpuštanja vlage. 

Hibrid MAS 45.M, FAO grupa 400, visoke učinkovitosti za visokoproduktivne sustave poljoprivredne proizvodnje. Ovaj hibrid ima nižu biljku, čime se sprječava potencijalno polijeganje, i isto dobro otpušta vlagu. 

Posebno bih istaknuo naš Vip* hibrid MAS 56.A iz grupe 500 koji se rame uz rame bori sa najjačom konkurencijom. U velikim komparativnim pokusima Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe dvije godine za redom je pobjednik u svojoj grupi 500. Vrlo je tolerantan na gljivicu Fusarium, redovito daje prinos veći od 18 tona u cijeloj našoj mreži pokusa u Južnoj Europi.

Hibrid MAS 59.P pogodan za kukuruz u klipu ili siliranje

Budući da još uvijek postoje mala obiteljska gospodarstva koja hrane svoju stoku, a kukuruz beru u klipu beračem ili ručno, njima je pogodan hibrid MAS 59.P. Pogodan je i za siliranje, ima visoku i robusnu biljku, daje jako puno mase u silaži. U toj priči o silaži imamo jako dobar hibrid MAS 70.F, FAO grupa 600, veliki potencijal prinosa“, istaknuo je Hrvoje Dražić. 

Izdvajaju tri hibrida suncokreta

Kada je riječ o suncokretu, izdvojio je tri hibrida: srednje-kasni hibrid vrhunske genetike MAS 92.CP, koji osigurava prinose u svim uvjetima i MAS 87.IR, hibrid sa stabilnom biljkom koji daje redovne prinose sa dobrim omjerom prinosa i ulja. Hibrid MAS 85.SU odlikuje se izvanrednim potencijalom prinosa u svim uvjetima proizvodnje, otporan je na sve najznačajnije bolesti i tolerantan na Tribenuron-metil,  koji svakako zaslužuje mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji.  

Od Stjepana Lalića, tehnologa u proizvodnji PPK-a Nova Gradiška doznali smo da je ova vegetacijska godina sa čestim kišama bila izrazito povoljna za rast i razvoj proljetnih usjeva.

I soja i kukuruz imali su u kritičnim fazama dovoljno količine vlage, dovoljne količine oborina, tako da vjerujemo da ćemo u jesenskoj žetvi i berbi ostvariti odlične rezultate. U svom sortimentu imamo vrlo ranih, ali i kasnih sorata soje, upravo ove o kojima se danas ovdje govori i koje predstavljamo, tako da ćemo imati jednu dužu i nadamo se uspješnu žetvu. Najranije sorte počet ćemo žeti već prvih dana rujna. Sredinom rujna očekujemo i početak žetve najranijih hibrida kukuruza“, kaže tehnolog Lalić.  

s
Hibrid MAS 85.SU odlikuje se izvanrednim potencijalom prinosa u svim uvjetima proizvodnje!

Danko Vincetić, direktor PPK, izuzetno je zadovoljan izgledom i stanjem kukuruza i soje, zahvaljujući i pogodnim vremenskim prilikama, ali osobiti vrhunskoj tehnologiji i visokoprinosnim sortama i hibridima koje siju na svojim površinama.  

Soje imamo svih grupa dozrijevanja od tri nule do jedinice. Zanimljivo je da smo najranije sorte ove godine sijali postrno poslije ozimog ječma na površini od 200 hektara na površina, pa ćemo tako ostvariti dvije žetve. Vremenske prilike su pogodovale, tako da i od tih usjeva očekujemo solidne prinose“, ističe direktor PPK Vincetić.

Veliki problem predstavlja im nedostatak poljoprivrednog zemljišta

Od problema ističe poljoprivredno zemljište. Imaju potrebu i za većim površinama, ali bi bili zadovoljni kada bi sačuvali i sadašnjih 2.500 hektara. Pribojavaju da će novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jedinca lokalne samouprave čak ostati bez dijela površina. No to je tema za jednu drugu priču. 

Mislim da taj gubitak zemlje ni bi bio ni za koga produktivan, pa čak ni za one jedince lokalne samouprave koje misle da će zadržati svoje stanovništvo putem zemlje, jer u obzir treba uzeti činjenicu da sa tih jedinca lokalne samouprave ljudi rade i u našoj tvrtki gdje uredno dobivaju plaću, a PPK na vrijeme rješava i sve obveze prema državi i poslovnim partnerima“, kaže Vincetić. 

Kooperanti zadovoljni suradnjom s Axereal Croatia

Kooperativne aktivnosti PPK Nova Gradiška u novoj proizvodnoj godini idu preko Axereal Croatia, odnosno cijela kooperacija prelazi pod Axereal Croatia. Nastavlja sve kao PPK i pod istim uvjetima, samo ne više pod nazivom PPK.

Obrađujem 160 hektara zemlje na kojima sijem 5 kultura: pivarski ječam, pšenicu, kukuruz uljanu repicu i soju. Sve ugovaram sa novogradiškim PPK-om već godinama i vrlo sam zadovoljan sa kooperacijom i suradnjom sa tom tvrtkom. PPK mi osigurava kvalitetno sjeme, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva, njihovi stručnjaci pomažu nam savjetima, a što je nama proizvođačima također vrlo bitno, kod njih imamo osiguram plasman za sve naše ugovorene proizvodnje i na vrijeme isplaćuju predanu robu. Jedino da su cijene malo više, ali njih diktira globalno tržište“, kaže Dalibor Ilijaš, jedan od kooperanata koji hvali suradnju s PPK-om.

Izvrsni rezultati u proizvodnji pivarskog ječma

Frederic Moulin, menadžer francuske grupacije Axereal Croatia, u sklopu koje uspješno djeluju PPK i Slavonija slad još je na Danu polja ječma koji je održan u lipnju ove godine istaknuo kako su novogradiške tvrtke do sada ostvarile izuzetne rezultate u proizvodnji i preradi pivarskog ječma, ali i novine od ove godine u preuzimanju ugovaranja sjetve te žitarice s Axereal Croatia, pod istim uvjetima kao prije samo pod novim starim imenom Axereal.

Pivarski slad izvozimo u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, ali i na daleke destinacije: u Tursku, Vijetnam, Libanon i Južnu Ameriku. Povećanjem proizvodnje i kvalitete PPK je u sklopu naše grupacije postao prepoznatljiviji u Hrvatskoj i šire. Prije dvije i pol godine osnovana je Axereal Croatia i, osim pivarskog ječma, mi sada u Hrvatskoj ugovaramo proizvodnju i otkup drugih ratarskih kultura: kukuruza, pšenice, soje, uljane repice i suncokreta, godišnje je to oko 100 tisuća tona, najviše izvozimo u Italiju. U cilju da budemo što prepoznatljiviji na svjetskom tržištu bit će samo jedno komercijalno ime Axereal Croatia i ta naša tvrtka od sada, dakle već u kampanji 2018./2019. ugovara proizvodnju pivarskog ječma, što je jako bitno spomenuti kooperantima. Sve će ostati isto, isti će ljudi i stručnjaci na tome raditi, isti će biti ugovor i dalje ćemo plaćati na vrijeme. Dakle, osim ugovaranja i proizvodnje pivarskog ječma, pod okriljem branda Axereal Croatia želimo podići i proizvodnju ostalih ratarskih kultura u Hrvatskoj kroz plasman kvalitetnog sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava“, kaže Frederic Moulion.      

Žetva ozimog pivarskog ječma počinje 10. lipnja, očekuju se prinosi od najmanje 7 tona po hektaru

Žetva ozimog ječma trebala početi oko 10. lipnja, a prema sadašnjem stanju i izgledu te najranije žitarice ratari očekuju solidne prinose, zahvaljujući uz ostalo dobrom sortimentu i tehnologiji proizvodnje, istaknuto je na tradicionalnom Danu polja pivarskog jemča u Novoj Gradiški. Tu stručnu manifestaciju zajednički organiziraju novogradiške sestrinske tvrtke Poljoprivredno prehrambeni kompleks i Tvornica slada Slavonija slad koje djeluju u sastavu velike i poznate grupacije Axereal, najveće žitarske kooperative u Francuskoj.

Ekskluzivni smo ugovaratelj proizvodnje pivarskih ječmova za potrebe tvornice slada Slavonija slad u cijeloj Hrvatskoj i u susjednim zemljama. Nova tvornica otvorena je prije 18 godina, ona je sada punoljetna i u 18 godina usavršili smo i podigli proizvodnju. Prošle godine smo praktično zadovoljili potrebe Slavonija slada s pivarskim ječmovima prve klase i jako smo ponosi na taj rezultat. Do toga smo došli izborom najboljih sorata iz Hrvatske i Europe i primjenom najsuvremenije tehnologije proizvodnje.

Kada je riječ o ozimim stranim sortama posljednjih godina udarna je sorta Casanova

Inače, svake godine ovako okupljamo naše kooperante, njih je prosječno godišnje 300 do 400. Cilj nam je prezentirati im što to radimo, upoznati naše kooperante s najnovijim sortimentom i tehnologijama kako bi ostvarili što veće i bolje prinose. Rezultat uspješne suradnje je kada imate zadovoljnog kooperanta koji ostvaruje financijsku dobit“, kaže Danko Vincetić,direktor PPK Nova Gradiška.

Treća smjena sortimenta

Dodao je da je nastupila treća smjena sortimenta otkako je PPK počeo raditi, jer zahtjevi sladarske i pivarske industrije stalno rastu. U PPK-a su uveli i praksu sijanja jarih pivarskih ječmova u kasnim jesenskim rokovima s ciljem povećanja njihovih prinosa. Prinosi te žitarice su uvelike povećani u odnosu na početne sorte i početne godine pa sada kooperanti PPK Nova Gradiška bez problema postižu 7 tona po hektaru ječma prve klase, a ima ih koji su prošlih godina iskombajnirali i više od 8 tona.

 Sudionicima Dana polja pivarskog ječma predstavljeni su makropokusi 24 ozimih i 18 jarih sorti pivarskog ječma.

Antun Krmpotić, tehnološko-komercijalni savjetnik i voditelj umnažanja sjemena u PPK-u, predstavio je sudionicima Dana polja pivarskog ječma makropokuse 24 ozima i 18 jarih sorti pivarskog ječma na površinama te tvrtke. Najveće sjetvene površine kooperanata zauzimaju visokoprinosne sorte koje imaju odlične sladarske i pivarske osobine. Kada je riječ o ozimim stranim sortama posljednjih godina udarna je sorta Casanova (Limagrain) koja se sije na najvećim površinama, dok je od domaćih vodeća sorta Lukas (Poljoprivredni institut Osijek). Od jarih pivarskih ječmova vodeća strana sorta je Quench (Syngenta), koja zauzima 80 posto proizvodnih površina, i Traveller, a od domaćih Planet (RAGT).

Žetva počinje za petnaestak dana

S kooperantima imamo ugovorenu proizvodnju merkantilnog pivarskog ječma na oko 11 tisuća hektara, a na vlastitim površinama PPK ima 500 hektara ozimog i 200 hektara jarog ječma. Ozimi ječmovi su u vrlo dobrom stanju, više problema imamo s jarim ječmovima jer smo zbog obilnih oborina sjetvu obavili tek krajem ožujka izvan optimalnih rokova. Na našim površinama proizvodimo sjemenski ječam koji dorađujemo i distribuiramo našim kooperantima. Žetva ozimog ječma trebala bi u našem kraju početi oko 10. lipnja, a prema sadašnjem stanju i izgledu te najranije žitarice očekujemo solidne prinosi, zahvaljujući uz ostalo dobrom sortimentu i tehnologiji proizvodnje“, kaže Stjepan Lalić, tehnolog proizvodnje u PPK Nova Gradiška.

Vlado Bićanić, direktor sestrinske Tvornice slada Slavonija slad istaknuo je da je za prerađivačke potrebe te tvrtke lani otkupljeno 65 tisuća tona ječma, a nada se da će ratari i ove godine ostvariti dobre proizvodne rezultate. Pivarskim sladom opskrbljuje hrvatsko tržište, ali i države u okruženju, pa i neke daleke zemlje. O tomu smo više doznali u razgovoru s Fredericom Moulinom, menadžerom francuske grupacije Axereal Croatia, u sklopu koje uspješno djeluju PPK Nova Gradiška i Slavonija slad.

Prvi novac u godini od ratarskih kultura

Pivarski slad izvozimo u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Kosovo, Albaniju, ali i na daleke destinacije: u Tursku, Vijetnam, Libanon i Južnu Ameriku. Povećanjem proizvodnje i kvalitete PPK  je u sklopu naše grupacije postao prepoznatljiv u Hrvatskoj i šire. Prije dvije i pol godine osnovana je Axereal Croatia i osim pivarskog ječma sada u Hrvatskoj ugovaramo proizvodnju i otkup drugih ratarskih kultura: kukuruza, pšenice, soje, uljane repice i suncokreta, godišnje je to oko 100 tisuća tona, a najviše izvozimo u Italiju.

U cilju da budemo što prepoznatljiviji na svjetskom tržištu bit će samo jedno komercijalno ime Axereal Croatia i ta tvrtka će ubuduće već u kampanji 2018./2019. ugovarati proizvodnju pivarskog ječma, što je jako bitno spomenuti kooperantima. Sve će ostati isto, isti će ljudi i stručnjaci na tome raditi, isti će biti ugovor i dalje ćemo plaćati na vrijeme. Dakle, osim ugovaranja i proizvodnje pivarskog ječma pod okriljem Axereal Croatia želimo podići i proizvodnju ostalih ratarskih kultura u Hrvatskoj“, kaže Frederic Moulion.

Nagrađeni kooperanti, dobitnici Zlatnog klasa

Kooperanti, proizvođači pivarskog ječma s kojima smo razgovarali, istaknuli su dobru i korektnu suradnju sa PPK-om: od ugovaranja proizvodnje, pomoći u izboru sorti i savjeta o primjeni najsuvremenije tehnologije do otkupa i isplate. U proizvodnji postižu dobre prinose koji se kreću na razini prinosa pšenice, a što je najvažnije, PPK im odmah isplaćuje otkupljene količine i to im je prvi novac u godini od ratarskih kultura. Jedino što ih posljednjih godina brine niža cijena pivarskog ječma koja je, kažu, vezana uz nisku cijenu pšenice.

Na Danu polja pivarskog ječma uručena su i priznanja “Zlatni klas 2018.” najuspješnijim kooperantima, proizvođačima pivarskog ječma: Goranu Šafaru iz Nize (Baranja), Tomislavu Kolariću iz Savske Vesi (Međimurje) i Kaznionici u Valturi – Pula (Istra).