Pravna obavijest

Web stranicom www.axereal.hr upravlja Axereal Croatia (Axereal). Korištenjem ove web stranice korisnik prihvaća sljedeće uvjete korištenja.
Svaka informacija, dokument ili drugi pisani materijal su objavljeni u svrhu općeg informiranja. Axereal ima sva autorska prava vezana uz sadržaj ove web stranice ili pojedinog dijela web stranice (uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: fotografije, strukturu stranice i pisani materijal). Axereal logo, trgovačko ime, sve marke proizvoda koji se pojavljuju na web stranici su isključivo intelektualno vlasništvo Axereal-a, treća strana može koristiti samo onaj dio za koji ima prethodnu pisanu suglasnost Axereal-a.

Zabranjeno je koristiti, modificirati ili kreirati bilo koju vrstu prava ili naslova o sadržaju ili bilo kojem njegovom dijelu, fotografijama, tekstovima, robnim markama ili brendovima ili koristiti ih na bilo koji drugi način bez prethodne pismene suglasnosti Axereal-a.

Informacije na web stranici se neće smatrati kao profesionalni savjeti. Axereal neće biti odgovoran za štete nastale iz poslovnih odluka koje su donesene na temelju informacija koje se pojavljuju na web stranici. U najvećoj mjeri, dozvoljenoj važećim zakonom, Axereal isključuje sve obaveze za stalni ili nesmetan pristup ovoj web stranici. Axereal izričito isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu i/ili gubitak koji proizilaze iz direktnog ili indirektnog korištenje web stranice, informacija, dokumenata ili drugih pisanih materijala dostupnih na web stranici, neprikladnih iskačućih statusa tijekom korištenja web stranice, od nepravilnog rada, neispravnosti, mogućeg kvara ili dvosmislenosti. Axereal ne snosi odgovornost za sadržaj bilo koje druge web stranice do koje možete doći preko ove stranice, putem linka ili na drugi način. Axereal može izmijeniti web stranicu, ograničiti ili ukinuti pristup web stranici u bilo koje vrijeme po vlastitom nahođenju. Pitanja ili problemi vezani za korištenje web stranice koji nisu regulirani ovim putem se reguliraju odgovarajućim zakonima Republike Hrvatske.